Informaţii legate de proiectul “Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan”, cod SIPOCA 79

          UAT Municipiul Vulcan are în implementare proiectul “Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan”, începând cu data de 14 februarie 2018. Durata de implementare conform graficului GANTT este de 16 luni. Valoarea totală a acestui proiect este de 421.870,99 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 421.870,99 lei, valoarea neeligibilă este 0 lei, asistență financiară nerambursabilă este în valoare de 413.433,57lei, valoarea finanțată din FSE (Fondul Social European) 358.590,34lei, valoarea finanțată de la bugetul de stat este de 54.843,23 lei, iar contribuția solicitantului este 8.437,42 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, județul Hunedoara pentru susținerea unui management performant prin introducerea  și utilizarea sistemelor ISO și a instrumentului CAF aplicabile administrației locale, în concordanță cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”

Obiective specifice:

OS1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Vulcan pentru creșterea performanței în administrația publică locală și îmbunătățirea serviciilor publice pentru comunitate;

OS2. Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în UAT Municipiul Vulcan pentru o administrație publică eficientă, transparentă și adaptată nevoilor comunității locale;

OS3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților unui număr de 120 de persoane de la nivelul UAT Municipiul Vulcan în vederea utilizării unui management al calității și performanței la nivelul autorității publice locale.

Parcurgerea activităţilor proiectului vor duce la următoarele rezultate:

  1. Rezultat program 2: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultatul de proiect 1: CAF implementat la nivelul instituției UAT Municipiul Vulcan;
  2. Rezultat program 2: Sisteme de management ale performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultatul de proiect 2 ISO 9001 implementat la nivelul instituției UAT Municipiul Vulcan;
  3. Rezultat program 5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultatul de proiect 3 120 persoane instruite și certificate la nivelul instituției UAT Municipiul Vulcan.

 

Echipa de implementare din partea beneficiarului este formată din: Munteanu Monica, Capriş Adrian Cosmin, Peter Rodica Mariana, Leonte Luminiţa, Moise Cristina şi Drăgoi Ovidiu. Persoane de contact Munteanu Monica-şef birou proiecte şi Capriş Adrian Cosmin- director executiv – telefon 0254 570 340 int 213 sau 227- B-dul Mihai Viteazu nr. 31, municipiul Vulcan, jud. Hunedoara.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 "Competența face diferența"
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României